Millainen on vihreä Mikkeli?

Maailma rakennetaan kunnissa, ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa ratkaistaan hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Näiden
asioiden puolesta toimimme joka päivä.

 

Ympäristövastuullinen, tulevaisuuteen katsova Mikkeli

Vihreä kunta ajattelee tulevaisuutta. Me suojelemme luontoa ja ilmastoa muulloinkin kuin vaalien alla.

 • Säästetty energia on parasta energiaa.
 • Turpeenkäyttö on turhaa, hyödynnämme uusiutuvaa energiaa.  Järvet ja ilmasto voivat paremmin.
 • Puhtaat pinta ja –pohjavedet turvattava.

Kehitämme Mikkeliä asukkaiden ehdoilla ja ekologisesti kestävillä ratkaisuilla.

 • Kaavoitamme ja rakennamme eheitä, esteettömiä ja ekologisia asuinalueita, joissa palvelut ovat lähellä ja joissa joukkoliikenteen käyttö, kävely ja pyöräily on vaivatonta.
 • Rantarakentaminen on toteutettava harkitusti.
 • Virkistysalueita myös keskustaan. Kaupunkipuisto Kalevankankaalta Urpolaan asti.
 • Kunnioitamme vanhaa arkkitehtuuria uutta suunniteltaessa.
 • Huolehdimme siitä, että edullisia vuokra-asuntoja on tarjolla ja että eri asumismuotoja kaavoitetaan lähelle toisiaan. Suositaan puurakentamista.
 • Teemme hankinnat kestävästi ja avoimesti. Lisäämme luomun, lähi- ja kasvisruuan sekä reilun kaupan tuotteiden osuutta.

 

Toimivien palvelujen reilu Mikkeli

Ennaltaehkäisevä työ on sosiaali- ja terveyspalvelujen perusta – niin kuntalaisen kuin myös kuntatalouden näkökulmasta.

 • Järjestämme toimivan perusterveydenhuollon, joka ehkäisee terveysongelmien kasautumista ja kaventaa terveyseroja.
 • Kaikille yhtäläinen oikeus hoivaan iästä tai varallisuudesta riippumatta. Omaishoitajien asemaa on parannettava.
 • Kun ajanvarauksessa on riittävä henkilöstö, työvoimaa säästetään silloin toisaalla.
  Vaadimme työhyvinvointia lisäävää johtamista.

Aikainen puuttuminen ehkäisee eriarvoistumista.

 • Lapsille taataan oikeus turvalliseen arkeen ja ympäristöön
 • Pienet ryhmät päivähoidossa ja luokkakoot erityisesti alakoulussa. Riittävä tukiopetus ja muut tukipalvelut
 • Perheitä tukeviin palveluihin, kuten neuvolaan ja lapsiperheiden kotipalveluun, on panostettava.
 • Emme salli koulujen eriarvoistumiskehitystä. Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 • Opetusryhmien kokoa ei saa kasvattaa.
 • Lukiomme säilytetään korkeatasoisina, eteenpäin pyrkivinä oppilaitoksina.
 • Kaikilla oltava mahdollisuus monipuoliseen kulttuuriin ja liikuntaan.

 

Avoin, yhteinen, onnellinen Mikkeli

Vihreä kunta on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi.

 • Pidämme vähemmistöjen puolta ja turvaamme yhdenvertaisuuden. Tarjoamme maahanmuuttajille mahdollisuuden täysivaltaiseen osallistumiseen.
 • Emme salli päätöksenteon karkaamista ihmisten ulottumattomiin. Yhtiöittämiskehitys on pysäytettävä.
 • Julkinen keskustelu on aloitettava jo valmisteluvaiheessa.
 • Uudistamme päätöksentekokulttuurin. Valta takaisin valtuustolle! Kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään verkkoon.
 • Aluejohtokunnille annettava lisää valtaa, vastuuta ja rahaa.
 • Aluejohtokuntia myös niihin osiin Mikkeliä, joissa on kauempana keskustaa toimiva elävä keskus.
 • Laadimme esteettömyyssuunnitelman, jota toteutetaan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.
 • Kulttuuri on kaikkia varten. Järjestämme avoimia kokoontumispaikkoja eri-ikäisille ihmisille. Kaupat eivät omista kaupunkitilaa.

Kunta on yhteinen kotimme – millaisen kunnan sinä haluat?